Histogram

Wat betekent een histogram?

Vele toestellen beschikken tegenwoordig over allerlei snufjes waarvan je het doel niet altijd begrijpt of laat staan het nut ervan inziet. Het HISTOGRAM is voor velen een onbekend terrein doch de gegevens ervan zeggen toch het een en het ander over de foto.

Een histogram is een grafiek die de verdeling tussen licht en donker op de foto aangeeft. Een histogram loopt exact gezien van 0 tot en met 255 waarbij 0 overeenstemt met zwart en 255 met wit, alles daartussen zijn grijswaarden. Het histogram zegt niets over de juistheid van de belichting.

De horizontale as begint vanaf links met donker zwart (0) en eindigt rechts met helder wit (255) en de vertikale as geeft het contrast weer met een 0 waarde als "teveel contrast" of een hoge waarde "teweinig contrast".

Indien het histogram links meer pieken vertoont dan rechts, dan staan er veel donkere kleurwaarden op een foto. Afhankelijk van de foto kan dit onderbelichting betekenen. Dit geldt natuurlijk ook voor pieken aan de rechterkant; dit zou overbelichting kunnen zijn.

histogram original

Dit zou een voorbeeld kunnen zijn van een goed evenwichtig belichte foto met een goed histogram. Het donkere ("0") en het heldere deel ("255") bouwen langzaam af. 

 

 

 

 

 

 

histogram under

In dit histogram zijn er veel pixels met de waarde die dicht tegen "0" aan liggen welk een indicatie is voor veel "stukjes" schaduw. Het vele donker (0) en te weinig helder (255) duidt op een onderbelichte foto. Indien het onderwerp overwegend zwart is dan heeft men vanzelfsprekend wel veel "nullen".

histogram over

In dit geval zijn er teveel heldere (255) en te weinig donkere (0) pixels wat duidt op een overbelichte foto.

 

 

 

 

 

 

histogram contrast high

Dit histogram kent zowel teveel donkere "stukjes" (0) als teveel heldere delen (255) en vertoont weinig dynamic (vertikaal) wat duidt op teveel contrast.

 

 

 

 

 

histogram contrast low

Dit histogram bevat geen donkere noch heldere delen (enkel grijswaarden) met een gebrek aan contrast wat resulteert in een wazige foto.

 

Sommige beweren dat het ideale histogram een mooie kromme kurve moet zijn doch dit klinkt maar al te simpel. Een lichtgetint object tegen een witte achtergrond zal een verschillend histogram geven dan dit van een donker onderwerp met een donkere achtergrond zelfs met, voor beide gevallen, een correcte belichting.

Uit alle informatie van het histogram is er een ding dat onmiddellijk nuttig kan zijn voor ons : waar bevindt zich het helderste gebied op het histogram?

Het heeft geen zin het histogram te bekijken om een juiste belichting te bepalen als er te heldere luchtdelen of reflecterende onderwerpen zijn; dit wordt meestal weergegeven met knipperende vlekken op de foto en/of histogram.

Tipje vanonder de sluier!

Bij bruiloften is de meest relevante heldere tint de bruidsjurk. In zulke gevallen kan je het beste de camera naar een zone met enkel het wit van de jurk richten richten. Het meest rechtse piekje in de histogram geeft dan het helderste gebied weer wat overeenstemt met het wit van de jurk.

histogram3

Goed uitbelichte "witte" foto volgens bovenstaande tip

histogram4

Een beetje overbelichten (+stop) en er verschijnt al een piekje in het rechter deel van het histogram met als gevolg een onnatuurlijk wit

Aan de hand van bovengenoemde beelden zou het duidelijk moeten zijn hoe we een correcte belichting kunnen handhaven en/of bepalen indien we het helderste piekje op het histogram "markeren" als referentiekleur (wit). Door o.a. met EV + en - te spelen trachten we het "piekje" op dezelfde plaats te houden. zonder afbreuk te doen aan contrast en andere parameters.